Van karren en wagens tot moderne transportmiddelen

In de loop der jaren is er behoorlijk wat veranderd wat betreft het vervoeren van goederen en personen. Ook al stamt het idee van een rijdend voertuig op wielen al uit de prehistorie, het heeft even geduurd eer de hedendaagse vervoermiddelen gerealiseerd konden worden. Karren en wagens bestaan al vele millennia, maar vooral rond 1900 waren de straten hiermee gevuld. Misschien juist wel omdat ze nodig waren om materialen aan te voeren voor de productie van nieuwe transportmiddelen.

Opstoppingen door karren en wagens

In die tijd waren er ook al files in het verkeer. Overal waren karren en wagens nodig om de onderdelen voor de productie van nieuwe transportmiddelen aan te leveren. In sommige steden, zoals New York in Amerika, Londen en Parijs, konden deze karren en wagens voor enorme opstoppingen zorgen. Eerst werden de goederen per boot of met de trein vervoerd, maar daarna moesten ze van de haven of het station naar de productielocatie worden gebracht. Dit transport geschiedde met karren en wagens waardoor het straatbeeld voortdurend gevuld was met deze transportmiddelen, die er destijds heel anders uitzagen dan de hedendaagse vervoermiddelen.

De karren en wagens van weleer kenden geen praktische inrichting van Work System waarmee tegenwoordig alle materialen en/of gereedschappen ordelijk en veilig ingeruimd kunnen worden. In die tijd kenden ze ook geen modulaire systemen voor transportmiddelen. Bovendien beschikten de karren niet over een speciale dakuitrusting zoals we die nu kennen en waarmee op een efficiënte en veilige manier materiaal of gereedschap opgeslagen kan worden. Ook was er nog geen sprake van speciale verlichting die het mogelijk maakt tot laat in de avond door te werken.

De huifkar: een afgedekte kar

De karren en wagens uit die tijd waren een stuk simpeler. Een kar was gewoon een laadbak met één as en twee wielen en een wagen had drie of vier assen en extra wielen. Om de as van de kar of wagen zat vaak een askast. Een wagen of kar werd eventueel afgedekt met een huif. Dan werd het een huifwagen of huifkar genoemd. Een moderne versie van de huifkar zien we nog weleens voorbijkomen. Dit soort huifkarren zijn inmiddels een attractie geworden en worden over het algemeen niet meer als transportmiddel gebruikt.

Zowel de kar als de wagen werd vroeger niet enkel voor het transporteren van materialen gebruikt, maar ook om mensen te vervoeren. Aan het eind van de 15e eeuw verscheen de koets in het straatbeeld. Deze koets werd toen een belangrijk middel om personen mee te vervoeren zodat deze functie voor de wagen min of meer kwam te vervallen. Hierna hebben er nog talloze ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor we nu andere opties hebben. We zijn niet meer afhankelijk van het paard. Personen verplaatsen zich tegenwoordig met behulp van gemotoriseerde vervoermiddelen.

kheera