Chinese emigratie naar de VS

Chinezen begonnen de oversteek naar Amerika te maken in de 19e eeuw. In eerste instantie arriveerden daar handelaars en matrozen. Opstanden in China en etnische onrusten zorgden dat bepaalde Chinese bevolkingsgroepen een nieuw thuisland zochten.

Chinatowns

Eenmaal in de Verenigde Staten vonden veel Chinezen het lastig om zich aan te passen aan de dominante cultuur van de blanke Europeanen. Ook werden ze op grote schaal gediscrimineerd en soms aangevallen. Dit alles leidde ertoe dat Chinezen vaak samen in een bepaald stadsdeel van een Amerikaanse stad gingen wonen. Deze wijken staan bekend als Chinatowns.

De Gold Rush

Toen er goud werd gevonden in Californië (rond 1950) was er in zuidelijk China een economische crisis gaande. Een nieuwe emigratiegolf naar de Nieuwe Wereld was het gevolg. Ook op de goudvelden werden veel Chinezen gediscrimineerd of bestolen door Europeanen.

De spoorwegen en landontginning

Na de Gold Rush vonden veel Chinezen werk bij de aanleg van de transcontinentale spoorwegen, die met grote haast werden aangelegd. De werkethos van de Chinezen verbaasde de in eerste instantie sceptische blanke aannemers. Een ander werkterrein waar de immigranten zich op toelegden, was het ontginnen van moerassen om het verbouwen van vruchten en groenten mogelijk te maken. In hun thuisland hadden ze ruime ervaring opgedaan met drainage.

kheera