Geld lenen door de eeuwen heen

Je hebt geld nodig om geld te maken. Een gezond investeringsklimaat is een omgeving waarin nieuwe ideeën kunnen worden uitgewerkt, mensen zich kunnen ontwikkelen en risico’s kunnen genomen worden. Op geld lenen wordt soms neergekeken, maar in feite is het een enorme drijvende kracht achter onze welvaart en beschaving.

Lees hier een paar interessante en grappige feitjes over hoe geld lenen vroeger en nu in zijn werk gaat.

De Middeleeuwen: verbod op geld lenen

In de christelijke Middeleeuwse wereld was geld lenen met rente verboden door de Katholieke kerk. In de islamitische wereld is dit trouwens nog steeds het geval. Daardoor was het lastig om een bedrijf op te starten of andere financiële risico’s aan te gaan.

Een Middeleeuwse ondernemer kon soms geld lenen van een goedgezinde edelman of bisschop. Ook Joden, die niet aan de Katholieke bepalingen gebonden waren, leenden geld uit tegen rente – iets wat hen veel vijanden bezorgde.

De Renaissance: bietsen bij vorsten en banken

In de 15e eeuw ontstonden in Italië de eerste banken die geld uitleenden aan ondernemers. De mogelijkheid om bedrijven op te zetten met geleend geld droeg voor een belangrijk deel bij aan de Europese wedergeboorte.

Ook andere vermogenden, zoals vorsten, staken nu geld in nieuwe ondernemingen zoals ontdekkingsreizen en uitvindingen. Christoffel Columbus benaderde diverse vorstenhuizen voordat hij eindelijk de Spaanse troon bereid vond om zijn riskante reis naar het westen te financieren.

De 19e eeuw: faillissement en trouwen voor geld

Als een lening niet terug kon worden betaald, was er vaak geen wettelijke oplossing geregeld. Vaak kwam het tot rechtszaken en geweld tussen partijen die een conflict over een lening hadden. In 1893 werd de nog steeds geldige faillissementswet aangenomen, waarbij een in gebreke gebleven lener failliet kon worden verklaard.

In de 19e eeuw waren banken in het toen arme Nederland niet scheutig met geld uitlenen. Men moest aan hoge eisen op het gebied van opleiding en afkomst voldoen om een lening te krijgen. Een oplossing die arme jongemannen en studenten soms troffen was het trouwen met een vermogende dame of weduwe om hun bedrijf of studie te kunnen bekostigen.

Tegenwoordig: makkelijk een bedrijfslening aanvragen

In de moderne tijd is het een stuk makkelijker om een bedrijfslening te krijgen. Bij bedrijven zoals Qeld kan je zonder opstartkosten of vaste looptijd een lening voor je onderneming krijgen. Ook het aanbod voor bedrijfsleningen, zakelijke kredieten en microleningen door banken is groot.

Met deze praktische bedrijfsleningen is het eenvoudiger dan ooit om zelf een bedrijf te beginnen. Hierdoor hebben al veel ondernemers hun droom kunnen waarmaken en een succesvolle zaak kunnen opstarten.

kheera