Handel met Azië

Het lukte de Portugezen na verloop van tijd om rond de Kaap van Afrika te zeilen en een directe zeeroute naar India te ontdekken. In 1510 stichtten ze hun eerste feitoria in Goa, het hedendaagse India. De rijkdommen die ze hier vergaarden leverden het land een grote weelde op, net zoals de Amerikaanse kolonies dat voor Spanje begonnen te doen. Later zouden Spanje, Nederland, Frankrijk en Engeland zelf ook een handelsnetwerk op het continent stichten. Na een eeuw waren er Europeaanse kolonies en handelsposten te vinden in Burma, Thailand, Indonesië, China en zelfs in het exotische Japan.

De macht van een moderne vloot

De Portugezen werden belemmerd in hun handel door diverse mogendheden in de Indische Oceaan. Daarom stuurden hun sponsoren al snel zwaar bewapende oorlogsschepen richting Azië. Deze zeewaardige vaartuigen, uitgerust met mariniers en aan de zijkant geplaatste kanonnen, beschermden eerst enkel de Portugese belangen. Maar al snel gingen ze ertoe over om met geweld nieuwe kolonies te stichten en schattingen aan de inheemse bevolking op te leggen. Zo werd de macht van de Europeanen sterk uitgebreid. De oorlogsschepen, waarop de Aziatische vorstendommen meestal geen antwoord hadden, vormden daarbij het essentiële gereedschap.

kheera